Image for post
Image for post

Miért fekete a “Black Friday”?

Egy kifejezés, melyet szintén a könyvelőknek köszönhetünk

Egyre népszerűbb nálunk is az Egyesült Államokból származó esemény a “Black Friday” azaz a fekete péntek. Az “ünnep” elnevezésének eredete azért is érdekes, mert az amerikai kiskereskedők évtizedeken keresztül ellenezték a negatív tónusú “BLACK” név használatát. Hiszen, hogyan lehetne borús az a nap, amikor az akciók miatt mind a kereskedők, mind a fogyasztók valójában mennybe mennek.

Miért is fekete mégis ez a péntek?

Rengeteg történet kering az amerikai köztudatban a kifejezés eredetéről, de a legvalószínűbb, hogy a megoldást a tintában, a papírban és a könyvelésben kell keresnünk, erről pedig 1981-ben a Philadelhiphia Inquirer “Black Ink Theory” c. cikke számolt be.

A cikk szerint a kiskereskedők az év nagy részében (januártól-novemberig) veszteséget realizáltak és alig várták az ünnepeket, hogy végre a korábban felhalmozott veszteségek profitba forduljanak.A magas forgalmú ünnepi időszak általában Hálaadás Ünnepétől kezdődött.

A 80-as években és főleg előtte könyvelői szoftverek elvétve léteztek, a könyveket kézzel vezették. (A 80-as évek közepéig a könyvelés kb úgy történt, ahogy azt az Egyiptomiak kitalálták 3.000 évvel ezelőtt (Forrás: The Evolution of Accounting Softwares)A kézi rögzítés során, a könyvelési tételek esetében piros tintával jelölték a veszteségeket és feketével a nyereségeket.

Mivel a Hálaadás időszakától a könyvek feketébe borultak, ezért nevezik ezt a jeles napot Fekete Pénteknek.

A wikipédia szerint Magyarországon első alkalommal 2015. november 27-én tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday nevű akciót.

És hogy mi mivel készülünk az idei fekete péntekre? Megnézheted itt. Az biztos, hogyha pénzügyeidet szeretnéd egy helyen tudni, akkor valódi kihagyhatatlan ajánlatot találsz majd nálunk.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store