Image for post
Image for post

Oktatási eszköz lett R!PORT

2017. február 20.-án felhasználási szerződést kötöttünk a Budapesti Gazdasági Egyetemmel. A szerződés keretében a pénzügyi és számvitel alapképzési szak, illetve a számviteli mesterképzési szak diákjai fognak a R!PORT segítségével elmélyülni számviteli tanulmányaikban.

Az ingyenes intézményi hallgatói hozzáférés mellett, egyedi felhasználói kedvezményt is nyújtunk a diákoknak melynek értelmében végzésük után egy évig ingyen használhatják a programot.

A szerződés reméljük egy közös út kezdete is, ahol a diákok aktív bevonásával fejlesztjük tovább az appot. Különösen nagy segítségre számítunk az egyetemtől a készülő mesterséges intelligencia modulunk kapcsán.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store